4 června, 2023

Day

Ve třetím dílu této série se vžijeme do role pracovníků škol, kteří by mohli mít zájem o využití služeb střediska výchovné péče. V naší škole je problémová třída, se kterou si nikdo neví rady. Potíže s nimi narůstají, nikdo z učitelů je nemá rád Ve své třídě jsem si všimnul náznaků šikany, ale je těžké vše odhalit...
Celý článek
Vaše dítě se sebepoškozuje nebo se opakovaně pokusilo o sebevraždu (řezání se do rukou, stehen aj.) Vaše dítě utíká z domova, toulá se venku, navštěvuje nevhodnou partu (toulání se po parcích a po městě) Vaše dítě vykazuje problémy s učením, snaží se, ale stejně není schopné dosáhnout uspokojivých výsledků Pociťujete, že komunikace s vaším dítětem není na dostatečné úrovni, odcizili jste se vzájemně a máte potíže k...
Celý článek
Vaše dítě je obětí nebo iniciátorem šikany, potýká se s agresivitou vůči okolí nebo vůči své osobě Vaše dítě má potíže se školním prospěchem, dochází k nepochopitelnému zhoršování, nosí ze školy poznámky, propadá Vaše dítě experimentuje s různými typy omamných a psychotropních látek, občas přichází domu podnapilé, zneužívá tabákové výrobky Vaše dítě nerespektuje autority (rodiče, učitele aj.), je vzdorovité, hádavé, nedbá vašich pokynů Vaše dítě chodí...
Celý článek

Rubriky

Nadcházející události