Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (1. díl)

Úvod >Tipy a rady >Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (1. díl)
  1. Vaše dítě je obětí nebo iniciátorem šikany, potýká se s agresivitou vůči okolí nebo vůči své osobě
  2. Vaše dítě má potíže se školním prospěchem, dochází k nepochopitelnému zhoršování, nosí ze školy poznámky, propadá
  3. Vaše dítě experimentuje s různými typy omamných a psychotropních látek, občas přichází domu podnapilé, zneužívá tabákové výrobky
  4. Vaše dítě nerespektuje autority (rodiče, učitele aj.), je vzdorovité, hádavé, nedbá vašich pokynů
  5. Vaše dítě chodí za školu, chová se podivně, je nepřístupné, máte pocit, jakoby něco tajilo

Zaznamenali jste u svého potomka nebo u svěřené osoby některé výše uvedené příznaky? Neváhejte nás kontaktovat a konzultujte s námi svůj problém. Včasná intervence minimalizuje riziko rozvoje dalších potíží.