Terénní služby

Úvod >Středisko výchovné péče >Terénní služby

Služby realizované mimo pracoviště střediska

Naše středisko poskytuje v rámci terénních služeb (tedy činností, při kterých naši pracovníci opouštějí vlastní pracoviště) podporu především pro základní a střední školy. Tato podpora může mít různé podoby podle konkrétní domluvy, od přednášek pro žáky a učitele, až po komplexní preventivní programy pro řešení šikany apod. Ve výjimečných případech poskytujeme terénní služby i rodinám, a to zejména tehdy, když je potřeba dítě z různých závažných důvodů nezbytné navštívit v jeho přirozeném prostředí. Tyto případy si vybíráme dle vlastního posouzení.

Terénní služby primárně stavíme na individuální poptávce a potřebě, proto se nesnažíme jejich podobu přesně definovat a ohraničit. Zpravidla máme rádi nové výzvy, a tak se nezalekneme ani něčeho, co jsme doposud nedělali. Máte-li pocit, že bychom vám mohli pomoci, neváhejte se nám ozvat.

Nejčastěji realizované služby

 • Přednášky pro žáky základních a středních škol
 • Přednášky pro učitele, sociální pracovníky aj.
 • Intervenční programy ve třídách
 • Přímé řešení šikany v žákovských kolektivech
 • Účast a vedení na případových konferencích OSPOD
 • Účast a vedení na výchovných komisích ve školách
 • Účast na rodičovských schůzkách ve školách
 • Vzdělávací a osvětové programy a exkurze přímo v zařízení
Umístění dítěte do pobytu

 

Kontaktní údaje na oddělení

Adresa oddělení

Středisko výchovné péče
Pšov 1
Podbořany, 441 01
Česká republika

Využijte pro objednání na konzultaci

Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

 • Mgr. Sáva Arabadžiev
  Vedoucí SVP
  +420 607 832 874
  svp@vupsov.cz
 • Bc. Nikos Nacis
  Odborný vychovatel
  +420 778 428 863
  nacis@vupsov.cz
 • Mgr. Zdeněk Šimek
  Speciální pedagog – etoped
  +420 606 685 909, +420 728 550 195
  simek@vupsov.cz

Pro kontakt s umístěným dítětem

 • Vychovatelna
  +420 778 411 320