Středisko výchovné péče

Pobytové oddělení

Úvod >Středisko výchovné péče >Pobytové oddělení

Zátěžový, diagnosticko-terapeutický pobytový program

Pobytové oddělení realizuje 6 týdenní, tj. 42 dnů dlouhé programy pro děti, u nichž vznikla v průběhu ambulantní spolupráce zvýšená potřeba buďto komplexnější diagnostiky, nebo zvýšeného terapeutického a edukačního působení.

Program pobytového oddělení je v zásadě dobrovolný pobyt, při němž se dítě, jeho rodina a další účastníci spolupráce shodnou na tom, že existuje potřeba, aby s dítětem bylo pracováno intenzivněji, než jaké jsou možnosti běžných ambulantních setkání. Tato intenzivnější forma spolupráce usnadňuje proces kvalitní diagnostiky dítěte a také poskytuje mnohem lepší podmínky pro kontinuální terapeutické působení orientované na pozitivní změny v chování.

 • Chlapci a dívky od 6 do 18 letPřijímáme dívky i chlapce od první třídy až do 18 let
 • Kontakt s rodinouV průběhu umístění dítěte dbáme na součinnost rodiny a pravidelný kontakt
 • Zátěžové elementyProgram obsahuje řadu zátěžových a prožitkových aktivit
 • Komplexní diagnostická zprávaVýstupem je komplexní diagnostická zpráva, obsahující mimojiné psychologická a speciálně pedagogická doporučení

Naplánované pobytové programy

Pobytový program je spouštěn v uzavřených koedukovaných skupinách s pevným datumem začátku i konce. Tento koncept „neprostupnosti“ výchovných skupin nám zajišťuje pro děti bezpečné terapeutické prostředí a pomáhá k zajištění vyšší míry odbornosti při práci s dětmi. Dítě je umístěno podle závažnosti situace vždy do nejbližšího volného běhu. Přesné datumy zahájení jednotlivých běhů stanovuje s předstihem vedoucí oddělení.

Jaká je filosofie programu?

Náš pobytový program je oproti jiným v mnoha směrech specifický – je kratší, intenzivnější, náročnější, s cílem zajistit dítěti pocit zvládnutí náročné situaci, dovolit mu vybudovat si vlastní sebevědomí a přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí a svůj život. Zároveň je dítě odtrženo od závadového prostředí a rovněž od užívání návykových látek, sociálních sítí apod.

Program je orientovaný na sportovní a pracovní činnosti, děti tráví velké množství času venku, v přírodě, na farmách se zvířaty, učí se pracovat a zkouší mnoho aktivit, ke kterým se běžně zejména ve městech nedostanou.

Za realizaci programu je odpovědný tým odborných vychovatelů, speciálních pedagogů a psychologů, kteří děti průběžně provází, pracují s nimi v rámci individuálních a skupinových terapií a směřují je k naplňování individuálních cílů, které jsou společně s rodiči stanoveny při přijímání dítěte.

Vzhledem k bohatým zkušenostem pracujeme i s dětmi nad 15 let, i s dětmi se závažnou poruchou chování nebo závislostním chováním. Takové děti jsou zpravidla již umisťovány do výchovných ústavů, my však věříme, že i s takovými ještě jsme schopni udělat potřebnou práci v rámci prevence a jejich dobrovolnosti.

Umístění dítěte do pobytu

 

Kontaktní údaje na oddělení

Adresa oddělení

Středisko výchovné péče
Pšov 1
Podbořany, 441 01
Česká republika

Využijte pro objednání na konzultaci

Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

 • Mgr. Sáva Arabadžiev
  Vedoucí SVP
  +420 607 832 874
  svp@vupsov.cz
 • Bc. Nikos Nacis
  Odborný vychovatel
  +420 778 428 863
  nacis@vupsov.cz
 • Mgr. Zdeněk Šimek
  Speciální pedagog – etoped
  +420 606 685 909, +420 728 550 195
  simek@vupsov.cz

Pro kontakt s umístěným dítětem

 • Vychovatelna
  +420 778 411 320