Pracovně výchovná skupina

Úvod >Ústavní a ochranná výchova >Pracovně výchovná skupina

Praktická příprava na budoucí povolání

Pracovně výchovná skupina v našem zařízení je jednou z posledních v ČR. Je určena především chlapcům, kteří se buďto nechtějí nebo nemohou dále vzdělávat.

Pracovně výchovný program směřuje k rozvoji pracovních kompetencí, návyků, schopností a dovedností, které chlapcům umožňují snazší vstup na trh práce po ukončení ústavní péče. Zároveň získávají možnost budovat si vlastní finanční prostředky a učí se s nimi hospodařit.

 • Chlapci od 15 do 18 letPracovně výchovná skupina je určeno chlapcům umístěným ve výchovném ústavu
 • Praktická příprava na povoláníSystém odborných praxí a výuky zajišťuje komplexní přípravu na budoucí vstup do trhu práce
 • Možnost vlastního výdělkuUmožňujeme chlapcům uzavřít pracovní smlouvy s civilními zaměstnavateli

Orientace na pracovní kompetence

Chlapci získávají skrze pracovně výchovný program přístup ke komplexnímu nabývání dílčích teoretických a praktických kompetencí, které mohou následně uplatnit jak na odborných praxích realizovaných v rámci našeho zařízení, tak i na pracovištích civilních zaměstnavatelů, kteří s chlapci mohou zavřít pracovní smlouvy.

Chlapci si kromě základních pracovních návyků osvojují reálné znalosti z různých oborů řemeslnických, stavebních, lesnických, zemědělských a dalších prací, učí se pracovat s pracovními nástroji a technikou.

Po ukončení programu chlapci získávají potvrzení o absolvování, které mohou doložit budoucím zaměstnavatelům jakou součást jejich kvalifikace.

Kontaktní údaje na oddělení

Adresa oddělení

Výchovný ústav
Pšov 1
Podbořany, 441 01
Česká republika

Kontaktní údaje na oddělení

Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

 • Ústředna
  +420 415 214 615
 • Mgr. Sáva Arabadžiev
  Zástupce ředitele
  +420 607 832 874
  zastupce@vupsov.cz
 • Bc. Ladislav Mašek
  Vedoucí vychovatel
  +420 778 411 315
  vedoucivychovatel@vupsov.cz
 • Mgr. Eva Potužáková
  Sociální pracovnice
  +420 728 849 555
  potuzakova@vupsov.cz

Pro kontakt s umístěným dítětem

 • Vychovatelna Fara
  +420 778 411 321
 • Vychovatelna Škola
  +420 778 494 930