Výchovně léčebná jednotka

Oddělení pro závislostní chování

Úvod >Oddělení pro závislostní chování

Terapeutický program pro léčbu závislostního chování

Výchovně léčebná jednotka realizuje 12 týdnů dlouhé terapeutické programy pro chlapce, kteří jsou umístění ve výchovném ústavu, a u nichž se objevil zájem čelit vlastnímu závislostnímu chování. Umístění chlapce probíhá na základě přání dítěte, indikace odborných pracovníků a rovněž může být iniciováno soudem jako povinnost.

Program výchovně léčebné jednotky je postaven na důvěře ve schopnosti každého chlapce. Zejména pak za předpokladu, že on sám tuto pozitivní změnu chce a jsou mu k této změně dočasně zajištěny optimální podmínky chránící jej od nepříznivých vnějších vlivů.

 • Chlapci od 15 do 18 letVýchovně léčebná jednotka poskytuje služby chlapcům umístěným ve výchovném ústavu
 • Komunitní fungováníOrientace na spolupodílení se a spolurozhodování v rámci budování vlastní odpovědnosti
 • Terapeutické prostředíOddělení je situováno do rodinného domu s vlastními rekreačními prostory umocňující terapeutické působení
 • Profesionální terapeutická podporaChlapci mají k dispozici tým odborných terapeutů a pracovníků jako systém pozitivní zpětné vazby a lidských vzorů

Víra v člověka a jeho schopnosti

Terapeutický model výchovně léčebné jednotky je postaven nikoliv na vnějším výchovném nebo reedukačním tlaku, ale naopak na víře, že schopnost pozitivní změny je přirozená každému člověku, a tedy jediná cesta k ní je možná skrze vnitřní sebeřízení a vlastní motivaci.

Léčebný proces tak nevychází z vnějšího řízení, ale z pouhého společného „bytí“ chlapců a pracovníků, skrze jedinečnost okamžiku, sdílení, otevřené diskuse orientované na přítomnost a pomáhající všem vyznat se v sobě samém a objevovat vlastní sílu v sebeřízení a autonomii.

Věříme, že závislostní chování je svobodnou volbou jedince, a proto jediná jeho možná léčba je opět skrze jeho svobodnou volbu.

Kontaktní údaje na oddělení

Adresa oddělení

Výchovně léčebná jednotka – Kovárna
Pšov 1
Podbořany, 441 01
Česká republika

Kontakt na oddělení

Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

 • Bc. Slavoj Sklenička
  Vedoucí VLJ
  kovarna@vupsov.cz

Pro kontakt s umístěným dítětem

 • Vychovatelna
  +420 778 411 319