Tradice a hodnoty

Založeno roku 1985

Vzdělání a kvalifikace

Inklusivní filosofie

Sport a kultura

Komplexní zázemí

Svoboda a odpovědnost

Respektující přístup

PhDr. Sava Arabadžiev

Ředitel zařízení

Filosofie výchovy a mých přístupů vyplývá z mé životní filosofie. Ta je založena na principu lidi nesoudit, nabízet pomoc lidem, kteří ji potřebují a chtějí přijmout a být dětem mužským vzorem. Vycházím z předpokladu rovnosti mezi lidmi a to mi přináší mnohé pedagogické úspěchy.

O našem zařízení

Vítejte na našich oficiálních webových stránkách. Jsme významné a v mnohých aspektech zcela jedinečné etopedické zařízení.

Specializujeme se nejenom na realizaci ústavní a ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci výchovně léčebného programu. Vzhledem k rozsáhlým znalostem a mnohaletým zkušenostem také nabízíme v rámci střediska výchovné péče odborné poradenství a pomoc při řešení potíží ve výchově široké veřejnosti.

Areál a zázemí

Kampus našeho zařízení sestává z několika ubytoven, provozních a administrativních budov, rozsáhlého volného prostranství a zeleně a také z všestranného sportovního a relaxačního zázemí. Vše je koncipováno tak, abychom umístěným dětem zajišťovali v rámci všedního dne maximální možnosti vyžití, relaxace a pestrosti.

Ústavní a ochranná výchova

Realizujeme výkon ústavní a ochranné výchovy podle zákona pro chlapce se závažnou poruchou chování ve věku od 15 do 18 let.

Více informací

Výchovně léčebná jednotka

Poskytujeme ucelený terapeutický program pro chlapce z výchovného ústavu orientovaný na léčbu závislostního chování různého druhu.

Více informací

Středisko výchovné péče

Poskytujeme preventivně výchovné poradenství dětem a jejich rodinám, které se potýkají s různými problémy ve výchově.

Více informací

Oddělení pro děti - cizince

Zajišťujeme péči a program pro děti – cizince zadržené na území České republiky bez doprovodu dospělé osoby.

Více informací

Nacházející události

20Čvn

Open Day – Pro rodiče a veřejnost

10:00 - 15:00Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov

Více informací o životě v Pšově?

Neváhejte sledovat naše sociální sítě. Především na Facebook průběžně přidáváme novinky a aktuální informace o dění v zařízení. Rovněž na našich webových stránkách můžete sledovat sekci "Život v Pšově".