Ambulantní oddělení

Středisko výchovné péče

Úvod >Středisko výchovné péče

Odborné poradenské služby pro děti a jejich rodiny

Ambulantní oddělení poskytuje preventivně výchovnou péči pro děti a jejich rodiny. Tyto služby jsou poskytovány zdarma. Zadavatelem spolupráce může být samo dítě, jeho rodiče, škola, soud, OSPOD aj. 

Hlavní filosofií ambulantního oddělení je předcházet vzniku a rozvoji případné poruchy chování u dětí, u kterých se objevují zejména první rizikové projevy. Práce je založena na interakci s dítětem a jeho rodiči.

 • Chlapci a dívky od 6 do 26 letPoskytujeme služby dívkám i chlapcům od první třídy až do ukončení přípravy na povolání
 • Celá rodinaSpolupráce se účastní všichni ti, kterých se situace týká
 • Konzultační modelKonzultace probíhají dle potřeby, zpravidla v měsíčních intervalech
 • Odborná vyšetřeníPodle potřeby zajistíme vyšetření psychologem nebo speciálním pedagogem

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (1. díl)

Vaše dítě je obětí nebo iniciátorem šikany, potýká se s agresivitou vůči okolí nebo vůči své osobě Vaše dítě...
Více informací

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (2. díl)

Vaše dítě se sebepoškozuje nebo se opakovaně pokusilo o sebevraždu (řezání se do rukou, stehen aj.) Vaše dítě utíká z...
Více informací

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (3. díl)

Ve třetím dílu této série se vžijeme do role pracovníků škol, kteří by mohli mít...
Více informací

Jak to funguje?

Po telefonickém objednání budete obeznámeni s datem vstupního pohovoru, na který se dostavíte společně s dítětem. Na ten s sebou přinesete rovněž všechny zprávy a jiné dokumenty, které se mohou vaší situace dotýkat, jako například předchozí odborná vyšetření a podobně.

Při vstupním pohovoru se seznámíte s vaším garantem – kmenovým vychovatelem. Ten vás bude od této doby provádět po celou dobu spolupráce a bude pro vás kontaktní osobou. Tento kmenový vychovatel s vámi bude realizovat jednotlivá sezení, popř. vám bude zprostředkovávat jednotlivá vyšetření u dalších pracovníků, např. u psychologa.

Třebaže značná část naší práce je postavena na principech rodinné terapie a kognitivně behaviorální terapie, vycházíme především a zejména z naší lidské filosofie. Ta je postavena na konceptu podporovat tradiční zdravé mechanismy v rodině, budovat vzájemné láskyplné vztahy a vytvářet v rodině respektující a bezpečné prostředí pro každého člena.

Umístění dítěte do pobytu

 

Kontaktní údaje na oddělení

Adresa oddělení

Středisko výchovné péče
Pšov 1
Podbořany, 441 01
Česká republika

Využijte pro objednání na konzultaci

Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

 • Mgr. Sáva Arabadžiev
  Vedoucí SVP
  +420 607 832 874
  svp@vupsov.cz
 • Bc. Nikos Nacis
  Odborný vychovatel
  +420 778 428 863
  nacis@vupsov.cz
 • Mgr. Zdeněk Šimek
  Speciální pedagog – etoped
  +420 606 685 909, +420 728 550 195
  simek@vupsov.cz

Pro kontakt s umístěným dítětem

 • Vychovatelna
  +420 778 411 320