Kontakt s dětmi

Úvod >Kontakt s dětmi

Informace ke kontaktu

Pro telefonické spojení s dítětem umístěným v našem zařízení je možné využít přímé linky na jednotlivá oddělení. Mějte prosím na paměti následující informace:

  • Ne vždy se děti nachází na budovách, jejich zastižení tak není samozřejmostí
  • Linky mohou být vytížené, prosíme o trpělivost
  • Žádáme volající o slušné chování k dětem i k pracovníkům zařízení
  • Pro sdělování osobních informací je nezbytné znát osobní kód dítěte
  • Hovory dětí v pobytovém oddělení SVP jsou omezeny na okruh osob definovaných při nástupu

Za individuálních podmínek je možné realizovat i video konferenci s umístěným dítětem. Tato služba není nároková a závisí na dané situaci. Se žádostí se obracejte na vedoucího vychovatele.

Kontakt pro spojení s umístěnými dětmi

Oddělení Fara

  • Telefon: +420 778 411 321

Oddělení Škola

  • Telefon: +420 778 494 930

Oddělení Kovárna

  • Telefon: +420 778 411 319

Pobytové oddělení SVP

  • Telefon: +420 778 411 320

Návštěvy v zařízení

Děti s ústavní výchovou mají právo na návštěvu rodiče kdykoliv, návštěvu dítěte s ochrannou výchovou pak schvaluje individuálně ředitel zařízení. Berte prosím na vědomí, že dítě podstupuje výchovně vzdělávací program, a může se tak v době návštěvy nacházet mimo zařízení. Je proto vhodné vždy plánovanou návštěvu předem ohlašovat, aby mohla být přítomnost dítěte zajištěna. Pro žádost o návštěvu dítěte s ochrannou výchovou pak kontaktujte vedoucího vychovatele nebo sociální pracovnici.

Děti ve středisku výchovné péče mají stanovené Rodinné dny na třetí a pátou neděli daného pobytového běhu. Informace o návštěvních dnech dostává osoba odpovědná za výchovu v den nástupu dítěte. Pro více informací k návštěvním dnům kontaktujte svého kmenového vychovatele.

Zasílání dopisů a balíků

Kromě telefonického kontaktu je možné dětem rovněž zasílat dopisy a balíky, k jejich zasílání využijte korespondenční adresu uvedenou níže, do záhlaví vždy uveďte jméno dítěte, aby bylo možné dopis přesně adresovat.

Korespondenční adresa zařízení

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
Pšov 1, Podbořany 441 01
Česká republika

Časté dotazy ke kontaktu s dítětem

Mohu dítěti poslat cokoliv?

Obsah balíků není z naší strany zásadně limitován. Doporučujeme ovšem zvážit, které předměty by mohly být rizikem pro dítě samotné nebo i pro další osoby. Také doporučujeme vyhýbat se zasílání zákonem zakázaných a regulovaných látek a předmětů, protože v takovém případě by se odesílat mohl dopouštět trestného činu. V určitých případech může ředitel zařízení tyto předměty převzít do dočasné úschovy. Toto je specifikováno ve vnitřním řádu zařízení. V praxi proto doporučujeme vyhýbat se zasílání velké hotovosti, cenných předmětů, zbraní, drog, léčiv apod. 

Mohu volat kdykoliv?

Čas hovorů není z naší strany definován, volat do zařízení tak můžete kdykoliv. Nejsme ovšem schopni vždy zajistit to, že bude linka dostupná, nebo aby dítě bylo k zastižení na dané budově. Přítomnost a dostupnost dítěte nebo personálu na telefonu tak může být v praxi omezená.

Kde získám osobní kód dítěte ve SVP?

Autorizační osobní kód pro dítě umístěné ve Středisku výchovné péče získáte jako osoba odpovědná za výchovu při přijímání dítěte v den nástupu. Pro jeho získání můžete kontaktovat svého kmenového vychovatele.

Jak zjistím, na které budově se mé dítě nachází?

Pokud nevíte, na kterou budovu volat, abyste zastihli své dítě, neváhejte kontaktovat buďto vedoucího vychovatele, ústřednu nebo budovu Fara, která by dle jména měla být schopna dohledat, na které budově se dítě nachází.

Mohu dítě s ochrannou výchovou navštívit kdykoliv?

Návštěvy dětí s ochrannou výchovou schvaluje ředitel zařízení. Obraťte se na pracovníky zařízení se žádostí předem.

Mohu dítě s ústavní výchovou navštívit kdykoliv?

Ano, chlapce s ústavní výchovou můžete navštívit kdykoliv. Aby byla zajištěna jeho přítomnost v zařízení, doporučujeme návštěvu ohlásit předem, popř. se doptat na přítomnost chlapce.

Mohu navštívit dítě ve středisku výchovné péče?

Návštěvy dětí ve středisku výchovné péče jsou možné kdykoliv. Podobně jako u ústavní výchovy je velmi vhodné ověřit si přítomnost dítěte v zařízení předem, například telefonicky. Pobytový program obsahuje třetí a pátou neděli tzv. Rodinný den, účast na něm je pro rodiče povinná.