Výchovný ústav

Ústavní a ochranná výchova

Úvod >Ústavní a ochranná výchova

Zařízení pro chlapce se závažnou poruchou chování

Naše zařízení realizuje výkon předběžného opatření, ústavní a ochranné výchovy. Všechny instituty jsou nezbytně nařizovány příslušným soudem, a to výhradně chlapcům po dokončení povinné školní docházky. Umístění probíhá na základě kooperace rodičů, OSPOD, soudu a popřípadě diagnostického ústavu.

Sestavili jsme náš výchovně vzdělávací program tak, abychom dosahovali co nejvyšší míry úspěšnosti při práci s chlapci se závažnou poruchou chování, a to i s takovými, kteří z různých důvodů selhávají v jiných zařízeních, například pro velmi agresivní projevy apod. Rovněž nabízíme možnost práce s těmi, kteří se již nechtějí dále vzdělávat, a tedy se u nás mohou připravovat na budoucí povolání, nebo se rozhodnou, že studovat dále chtějí, a jsou tak zařazováni do běžných, civilních škol.

 • Chlapci od 15 do 18 letNaše zařízení je určeno pro chlapce po dokončení povinné školní docházky
 • Dobrovolný pobyt až do 26 letStudující chlapci mohou v našem zařízení setrvávat dobrovolně i po dovršení plnoletosti
 • Příprava na budoucí povoláníRespektujeme potřebu chlapců připravovat se na budoucí povolání namísto vzdělávání se v běžné škole
 • Inkluzivní vzděláváníChlapcům, kteří mají zájem pokračovat ve studiu, umožňujeme navštěvovat běžné školy

Naše poslání

Účelem našeho zařízení je poskytovat všestrannou výchovně vzdělávací péči chlapcům, u kterých z mnoha důvodů došlo k opakovanému výskytu závažného rizikového chování, nebo u kterých se projevují symptomy závažné poruchy chování a emocí. Naší snahou je pomoci těmto chlapcům upevnit si pozitivní vzorce chování a minimalizovat rizika a škody, které může porucha chování jim samotným i jejich okolí způsobovat.

Specializujeme se především na takové chlapce, kteří dlouhodobě neprospívají v běžném civilním prostředí, nebo kteří pro své nevhodné chování zvlášť selhávají v jiných školských zařízeních. Těmto chlapcům umožňujeme navštěvovat běžné civilní školy v blízkém okolí, popř. pokud se rozhodnou, že se již vzdělávat nechtějí, umožňujeme jim podstupovat přípravu na budoucí povolání formou pracovně výchovné skupiny nebo specializovaných rekvalifikačních kurzů.

Zároveň chlapcům, kteří pokračují ve studiu a plní si řádně své povinnosti, umožňujeme dobrovolně pobývat v našem zařízení až do 26 let. Zpravidla tak činí chlapci, kteří nemají připravené vlastní zázemí, nebo nemají podporu rodiny, a obávají se, že by studium nebyli schopni sami úspěšně dokončit.

Třebaže se v našem zařízení koncentrují chlapci s diagnostikovanými závažnými problémy v chování, troufáme si tvrdit, že se nám daří navazovat s nimi opravdové, lidské a respektující vztahy, skrze které je vedeme k budoucímu úspěšnému osobnímu i pracovnímu životu.

Kontaktní údaje na oddělení

Adresa oddělení

Výchovný ústav
Pšov 1
Podbořany, 441 01
Česká republika

Kontaktní údaje na oddělení

Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

 • Ústředna
  +420 415 214 615
 • Mgr. Sáva Arabadžiev
  Zástupce ředitele
  +420 607 832 874
  zastupce@vupsov.cz
 • Bc. Ladislav Mašek
  Vedoucí vychovatel
  +420 778 411 315
  vedoucivychovatel@vupsov.cz
 • Mgr. Eva Potužáková
  Sociální pracovnice
  +420 728 849 555
  potuzakova@vupsov.cz

Pro kontakt s umístěným dítětem

 • Vychovatelna Fara
  +420 778 411 321
 • Vychovatelna Škola
  +420 778 494 930