Nahlédnutí do minulosti

Historie zařízení

Úvod >Základní informace >Historie zařízení

Stručná historie

Výchovný ústav Pšov vzniknul svého času jako zařízení pod názvem „Výchovný ústav pro mládež“, a to v roce 1985. Výběrem lokality byl tehdy pověřen PaedDr. Jan Toman, který blízké okolí dobře znal. Prvním ředitelem byl tehdy jmenován Dr. Cíza a v zařízení rovněž působili uznávaní odborníci, PaedDr. Jiří Pilař a Mgr. Jan Stárka, kteří položili první stavební kameny. Zařízení disponovalo kapacitou pro 80 chlapců.

Od počátku své existence bylo zařízení zaměřeno na příjem chlapců s vyšší koncentrací výchovných problémů. Mimo chlapce, kteří byli do zařízení umístění přímo z diagnostického ústavu, byli do tohoto zařízení rovněž umísťováni chlapci, kteří svým jednáním a chováním, agresí, či útěky, narušovali výchovný a vzdělávací proces v ostatních výchovných ústavech. Z těchto důvodu byly také při zařízení zřízeny pracovně výchovné skupiny.

Nadále naplňujeme vlastní filosofii

Naše zařízení nadále zachovává svým charakterem původní účel. Procházelo a nadále prochází mnohými změnami, které jsou vždy zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb, další vzdělávání dětí a jejich přípravu pro samostatný vstup do života.

Na cestě nikdy nekončícím vývojem se stále snažíme dbát na to, abychom na jedné straně zachovávali tradiční filosofii našeho zařízení, ale na straně druhé se nebáli aplikovat a zkoušet nové přístupy a metody práce. Rozhodně se snažíme, aby naše zařízení bylo vždy aktuální, moderní a v mnoha směrech velmi progresivní. Dokonce můžeme bezpečně konstatovat, že v mnoha ohledech stanovuje trend v oblasti práce s dětmi se závažnou poruchou chování.

1985
Vznik zařízení

V roce 1980 profesor Jan Toman založil v obci Pšov poblíž Podbořan zařízení, tehdy s názvem Výchovný ústav pro mládež. Tehdejší zařízení mělo kapacitu 80 dětí.

1988
PhDr. Arabadžiev nastupuje do Pšova

Je to již 35 let co do našeho zařízení nastoupil PhDr. Arabadžiev, tehdy na pozici vychovatele, později vedoucího vychovatele a dodnes pak na pozici ředitele zařízení. Zejména díky jeho filosofii je naše zařízení takové, jaké je.

1994
Samostatný právní subjekt

V roce 1994 získalo naše zařízení právní subjektivitu. Jednalo se o významný moment, který umožnil jeho pozdější směřování vstříc moderním trendům.

2012
Kompletní rekonstrukce

Tohoto roku došlo k dokončení kompletní revitalizace našich ubytovacích i provozních budov. Výsledkem toho je podoba zařízení, kterou můžete vidět dodnes. Rekonstrukce byly realizovány v duchu nastolit atmosféru moderního, profesionálního a zároveň lidského zařízení, a zároveň poskytovalo veškeré zázemí potřebné k realizaci našeho poslání.

2014
Středisko výchovné péče

Naše zařízení se po celou dobu své existence zabývalo preventivní péčí, kterou poskytovalo nad rámec běžných činností svému přilehlému okolí. Z toho důvodu se v roce 2014 zařízení rozrostlo o ambulantní a pobytové oddělení Střediska výchovné péče.

2021
Výchovně léčebný program

O pár let později došlo k dalšímu prohloubení specializace, a to na základě společenské objednávky. Důsledkem toho bylo zřízeno oddělení s Výchovně léčebným programem, které se zaměřuje zejména na problematiku závislostního chování na omamných a psychotropních látkách.

2022
Oddělení pro děti - cizince

Vzhledem k naší flexibilitě jsme na základě mezinárodních dohod o potřebě umisťování dětí – cizinců, vytvořili v našem zařízení Oddělení pro děti – cizinců. To poskytuje komplexní péči pro děti, které přicházejí na naše území bez doprovodu.