Umístění dítěte do SVP

Podmínky k přijetí dítěte

Umístění dítěte do programu pobytového oddělení se řídí příslušnými právními předpisy a k jeho uskutečnění je nezbytné splnění několika podmínek, těmi jsou zejména:

 • Vyšetření dítěte v ambulantním oddělení SVP
 • Volná kapacita v pobytovém oddělení s předjednaným termínem přijetí
 • Souhlas dítěte s umístěním do programu pobytového oddělení
 • Zdravotní způsobilost dítěte posouzená lékařem, ne starší 3 pracovních dnů
 • Úhrada za stravu a lůžko podle vnitřní směrnice realizovaná před přijetím dítěte
 • Vypracovaný plán vzdělávání kmenovou školou, které dítě navštěvuje

V případě, že některá z uvedených podmínek nebude splněna, není možné dítě do programu přijmout. Splnění podmínek je povinností osob odpovědných za výchovu dítěte.

Důležité dokumenty a formuláře

Úhrada nákladů na pobyt

Před přijetím dítěte je ve smlouvě stanovena výše nákladů na jeho umístění ve formě „pokynů k platbě“. Výše nákladů se odvíjí od věku dítěte a je stanovena vnitřní směrnicí takto:

 • Poplatek za obsazení lůžka ve výši 10 Kč za 1 den. Poplatek se hradí na celou dobu programu a i v případě předčasného ukončení nebo nenastoupení je nevratný
 • Kapesné dítěte v minimální výši 50 Kč za 1 týden, to je určeno k úhradě drobností v rámci školních výletů a slouží jako součást motivačního systému. Nečerpaná část se refunduje rodičům
 • Poplatek za stravu se odvíjí od věku dítěte, podle věku se mění i velikost stravní dávky. V případě nečerpání z důvodu absence se přeplatek refunduje rodičům. Věk se počítá vždy ten, který bude dosažen v daném školním roce. Částky jsou následující:
  • Ve věku do 6 let 95 Kč za den za stravu
  • Ve věku od 7 do 10 let 100 Kč za den za stravu
  • Ve věku od 11 do 14 let 106 Kč za den za stravu
  • Ve věku 15 let a více 108+12 Kč (po 15. roku) za den za stravu
 • Na úhradě služeb pobytového oddělení se může za určitých okolností podílet například úřad práce

Soudem nařízený pobyt

V našem zařízení je možné realizovat pobyty, které byly nařízené soudem. Nejčastěji jsou využívány tyto legislativní instituty:

 • Výchovné opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb.
 • Opatření podle § 93 zákona č. 218/2003 Sb.

Protože se setkáváme s mnohými nejasnostmi jak ze strany rodičů, tak i pracovníků OSPOD a soudů, připomínáme následující důležité informace:

 • Program našeho oddělení je dlouhý zpravidla 42 dnů, může však být zkrácen z důvodů stanovených vnitřním řádem. Není možné umístění delší
 • Datum zahájení i ukončení programu je vždy stanoven s předstihem vedoucím SVP, není možné přijetí dítěte v jiném datu, než je zahájení programu
 • I tehdy, je-li pobyt nařízen soudem, je rodič a dítě povinno splnit uvedené podmínky k přijetí, včetně samotného souhlasu s umístěním. V opačném případě dítě nebude přijato a soud bude vyrozuměn, že rozsudek nebyl ze strany rodičů a dítěte naplněn. Vycházíme z premisy, že preventivně výchovná péče je z podstaty dobrovolná a dítě je rovnocenným partnerem při řešení své životní situace
 • Je vždy nezbytné, aby si soud zjistil volnou kapacitu a případně si „rezervoval“ místo dopředu. V případě plné kapacity není možné dítě přijmout ani tehdy, bude-li rozsudek vykonatelný. Rezervaci místa pro soudy je možné provést i jednoduše telefonicky
 • Připomínáme, že středisko dítěti nezajišťuje plné přímé zaopatření, není to tedy institut rovný například ústavní výchově. S tím je spojeno, že středisko poskytuje služby pouze v rozsahu a za podmínek stanovených vnitřním řádem, zákonem a zvláštním metodickým předpisem

Specifika našeho programu

Program našeho pobytového oddělení je vysoce specifický a odlišný od jiných středisek. Proto, uvažujete-li o umístění dítěte z rozhodnutí soudu, doporučujeme s námi nejprve případ konzultovat a zvážit, zdali je takové umístění vůbec vhodné. Předcházíme tím situacím, kdy buďto umístění nebude možné uskutečnit z objektivních důvodů, nebo bude takové umístění v rozporu s potřebami a zájmem dítěte. Mějte prosím na paměti, že:

 • Specializujeme se na děti až do 18 let, často s vysoce problémovým profilem osobnosti
 • Sestavujeme koedukované skupiny, z čehož plyne nezbytnost předem strukturovat složení dětí
 • Oddělení není průběžně prostupné. Spouštíme výhradně uzavřené terapeutické skupiny s pevným datumem začátku i konce
 • Pro nadměrný zájem o naše služby sestavujeme pořadníky, mnohdy s čekací dobou až 6-12 měsíců

Pro rychlejší a bezproblémové umístění proto doporučujeme následující:

 • Konzultujte s námi dílčí případy předem, zpravidla se snažíme vyhovět v maximální možné míře a pomůžeme vám s umístěním dítěte do vhodné skupiny podle jeho individuálních potřeb, zároveň jsme schopní poskytnout vám dřívější datum umístění

 

Naplánované pobytové programy

Pobytový program 118.09.2023 - 29.10.2023
Pobytový program 206.11.2023 - 17.12.2023
Pobytový program 3 15.01.2024 - 25.02.2024
Pobytový program 404.03.2024 - 14.04.2024
Pobytový program 529.04.2024 - 09.06.2024
Adresa zařízení

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
Pšov 1, Podbořany 441 01
Česká republika

Telefon: +420 607 832 874
Email: svp@vupsov.cz

Časté dotazy k umístění dítěte

Kdo může umístit dítě do pobytového oddělení?

Prakticky kdokoliv, a to při splnění výše uvedených podmínek. Pokud si nejste jisti, neváhejte nám zavolat. Rádi vám předáme potřebné informace.

Je nezbytné projít ambulantním oddělením?

Ano, předchozí spolupráce a vyšetření v ambulantním oddělení jsou nezbytnou podmínkou k umístění dítěte do pobytového oddělení. Je ovšem možné docházet do ambulance jiného střediska než je to naše, pokud toto středisko umístění doporučí a zašle nám odbornou zprávu o spolupráci.

Jaký lékař může vystavit potvrzení o zdravotní způsobilosti?

Prakticky jakýkoliv, včetně například pohotovosti v nemocnici. Zpravidla však potvrzení vystavuje dětský lékař daného dítěte. Je možné použít vlastní formulář daného lékařského zařízení, nebo využít náš předpřipravený formulář. Ten je ke stažení na této stránce.

Je nezbytné pobyt platit?

Služby pobytového oddělení jsou jako takové zdarma, nicméně před nástupem je nezbytné uhradit cenu lůžka a stravného podle vnitřní směrnice zařízení. Zaplacení je nezbytné k přijetí dítěte. Někdy se na placení může například podílet úřad práce formou konkrétní pomoci.

Může být pobyt ukončen dříve?

Dítěti může být pobyt ukončen předčasně z mnoha důvodů. Důvodem může být mimořádně pozitivní prospěch dítěte v programu, nebo naopak hrubé porušování pravidel programu. O předčasné ukončení mohou zároveň požádat i rodiče dítěte. 

Může být u vás dítě déle než 42 dnů?

Umístění delší než 6 týdnů v našem oddělení není možné.

Za jak dlouho získám místo?

O umístění do pobytového oddělení je větší zájem, než je naše aktuální kapacita. Proto se čekací doby na umístění neustále prodlužují. Abyste měli jistotu, že budete mít místo co nejdříve, doporučujeme pravidelně využívat služeb ambulantního oddělení. Právě klienti, kteří na své situaci pracují pravidelně a intenzivně, mají největší jistotu získání místa v pobytovém oddělení. 

Fungujete i o letních prázdninách?

Nikoliv, pobytové programy spouštíme podle plánu pouze ve školním roce. Vánoční ani letní prázdniny nefungujeme.