Areál a zázemí

Kampus našeho zařízení sestává z několika ubytoven, provozních a administrativních budov, rozsáhlého volného prostranství a zeleně a také z všestranného sportovního a relaxačního zázemí. Vše je koncipováno tak, abychom umístěným dětem zajišťovali v rámci všedního dne maximální možnosti vyžití, relaxace a pestrosti.

Místní komunita

Dlouhodobě se snažíme aktivně budovat dobré vztahy v rámci místní komunity, ba co víc, být přímo její nedílnou součástí. Věříme, že právě spojení s blízkým okolím je nezbytnou součástí naplňování našeho poslání.

Velká část našeho pracovního týmu pochází a má své rodiny v přilehlém okolí, zároveň jsme umístění v okolí obcí, které jsou malé, tradiční a velmi sociálně orientované. Je nám ctí, že se nám daří dlouhodobě budovat pozici a jméno „dobrého souseda“. Velká část zařízení, která jsou situována v obcích, jsou trnem v oku a obyvatelům způsobují spíše vrásky na čele. My jsme hrdí na to, že místní obyvatelé o nás hovoří v dobrém, snažíme se v rámci občanské výpomoci lidem pomáhat, poskytovat jim podporu, zvelebovat přilehlé okolí a obec samotnou a zapojovat do dění za našimi branami každého, kdo o to má zájem.

Mimo všech všedních aktivit organizujeme několik pravidelných akcí, které jsou kompletně orientované na celou místní komunitu, ať už je to Mikulášská besídka, Stezka odvahy, výpomoc v domovech důchodců aj.

Dopravní spojení

Nacházíme se na cestě mezi Žatcem a Podbořany. Obec Pšov disponuje autobusovou zastávkou, která je pravidelně (zhruba každou hodinu) obsluhována v rámci Ústeckého kraje systémem „zelených autobusů“. Pokud k nám máte cestu a chcete využít veřejné dopravy, doporučujeme prohlédnout jízdní řády. Zastávka je v těsné blízkosti našeho areálu. Tento spoj je rovněž aktivně využíván dětmi pro účely dovolenek a vycházek.

Parkování

Pokud se rozhodnete navštívit naše zařízení vlastním vozidel, je vám k dispozici venkovní parkoviště situované přímo před areál zařízení. Pro potřeby veřejných složek (PČR, OSPOD aj.) je pak zajištěno parkování přímo v areálu zařízení.

Kompletně zrekonstruovaný areál

V roce 2012 došlo k dokončení kompletní revitalizace našich ubytovacích i provozních budov. Výsledkem toho je podoba zařízení, kterou můžete vidět dodnes. Rekonstrukce byly realizovány v duchu nastolit atmosféru moderního, profesionálního a zároveň lidského zařízení, a zároveň poskytovalo veškeré zázemí potřebné k realizaci našeho poslání. V tomto duchu i nadále pokračujeme při revitalizaci venkovních prostor areálu.

Multifunkční víceúčelové hřiště

Nově vybudované víceúčelové hřiště je situováno přímo v centru našeho zařízení a je k dispozici pro děti na všech oddělení. Slouží jak k denní rekreaci, tak k pořádání pravidelných soutěží a turnajů. 

Venkovní workoutové hřiště

Každá ubytovna je vybavena vlastním workoutovým hřištěm. Tato hřiště poskytují výborné způsob aktivního trávení volného času, rozvíjejí tělesnou zdatnost při tréninku s vlastní vahou a pro děti jsou vítaným zpestřením.

Stoly na stolní tenis

Každá ubytovna je rovněž vybavena venkovními i vnitřními stoly na stolní tenis. Právě stolní tenis je v zařízeních našeho typu velmi oblíbenou kratochvílí a u dětí se těší značnému zájmu. I díky skvělému zázemí pak naše děti často získávají dobrá místa na soutěžích a turnajích.

Relaxační zahrádky

Vzhledem k situování našeho zařízení do venkovské oblasti, využíváme v našem areálu jeho maximální potenciál. Kontakt s čerstvým vzduchem, přírodou a upravenými venkovními relaxačními zónami je tak dětem neustále k dispozici.

Školní jídelna a stravování

Stravování probíhá ve školní jídelně, která je kapacitou schopna pokrýt potřeby všech umístěných dětí i personálu. Stravování probíhá podle standardizovaných norem. Snažíme se navíc vařit tak, aby chutnalo. Kromě toho si mohou děti vařit samostatně na budovách.

Indiánské tee-pee

V našem areálu budujeme terapeutickou relaxační zónu orientovanou na aktivity úzce spojené s procesem seberozvoje, sebeuvědomění a sebepřijetí. K tomu účelu jsme tuto zónu nově vybavili velkým indiánským stanem, jež zajišťuje ideální tematickou atmosféru. 

Budova "Fara"

Budova Fara historicky skutečně sloužila jako farnost k místnímu kostelu, sídlil zde řád Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Budova je kompletně zrekonstruovaná a nyní je schopna pojmout až 3 výchovné skupiny. Je využívána k realizaci ústavní a ochranné výchovy.

Budova "SVP"

Nově zrekonstruovaná budova poskytuje všestranné zázemí pro činnost Střediska výchovné péče, a to jak ambulantního, tak pobytového oddělení. Pobytové oddělení má k dispozici tři ložnice pro 1 výchovnou skupinu, malotřídku a klubovnu. Ambulantní oddělení je pak tvořeno kancelářemi terapeutů.

Budova "Škola"

Budova Škola dříve skutečně sloužila jako místní učiliště, v dnešní době však již takto neslouží. V současnosti je budova nově zrekonstruovaná a nabízí kompletní zázemí pro 2 výchovné skupiny. Na budově škole je realizována ústavní výchova a slouží také pro účely oddělení dětí – cizinců.

Budova "Kovárna"

Malý rodinný dům s velkou zahradou a zázemím v minulosti sloužil jako Kovárna, odtud jeho název. Dnes budovu využíváme pro účely terapeutické komunity ve Výchovně léčebném programu, k jejíž potřebám relaxační vzezření této budovy naprosto vyhovuje. Budova obsluhuje 1 výchovnou skupinu.

Budova "PVS"

Zrekonstruovaná budova určená pro zázemí pracovně výchovné skupiny. Slouží k teoretickému i praktickému vyučování a je logistickým místem, na kterém se jednotlivé děti rozdělují na různá pracoviště. Nabízí sociální zázemí pro děti i pracovní instruktory.

Budova "Administrativa"

Administrativní budova slouží jako kancelářské pracoviště, na němž je vytvořeno kompletní zázemí nepedagogických pracovníků, včetně účetního a sociálního oddělení a vedení školní jídelny.