Fórum Pšov

Věříme, že multi-oborový přístup a rozvinutá spolupráce napříč institucemi je nezbytná pro efektivní pomoc dětem. Abychom byli schopni sdílet naši filosofii a profilovat efektivní postupy, vytvořili jsme platformu pro metodické sdílení a navazování kontaktů. Ta je určena pro odborné pracovníky z jiných školských zařízení, pro zástupce OSPOD, pracovníky soudů, sociálních služeb a další zainteresované aktéry. Tuto platformu jsme nazvali „Fórum Pšov“.

Hlavní úlohy

Sdílení filosofie

Naším klíčovým nástrojem při práci s dětmi je ucelená filosofie, jež se propisuje do všech dílčích oblastí naší činnosti. Věříme, že právě tato filosofie nám dlouhodobě dopomáhá k velmi dobrým výsledkům, a to i při práci s dětmi, které již byly společností dávno odepsány.

Síťování kontaktů

Jako stabilní aktér v širokém regionu vnímáme naší společenskou odpovědnost. S touto odpovědností tedy přijímáme svou úlohu prostředníka a mediátora pro všechny spolupracující složky z rozličných oblastí, které mají však vždy společný cíl – potřeby dětí a jejich rodin.

Metodický rozvoj

Dlouhodobě poskytujeme metodickou podporu všem, kteří o tuto mají zájem. Věříme, že právě výměna zkušeností je nakonec prospěšná pro všechny. Možnost sdílet příklady dobré praxe, dozvídat se nové přístupy a postupy a vzdělávat se v rozličných oblastech je k tomuto klíčem. 

Základní informace

Tato platforma se bude neustále vyvíjet a měnit aktuálně potřebám všech účastníků. Sledujte tedy průběžné aktualizace na této stránce pro lepší přehled o činnosti.

  • Setkání fóra bude zpravidla 2x do roka, v listopadu a květnu
  • Určeno pro školská zařízení, OSPOD, soudy, PMS, sociální služby aj.
  • Délka setkání v rozsahu 2 - 4 hodiny
  • Ze setkání bude vznikat volně dostupný zápis
  • Účast otevřená pro všechny zájemce
Zakladatel platformy

Mgr. Sáva Arabadžiev, zástupce ředitele

„V praxi často slýchám volání po tom, hledat řešení centralizovaná a shora delegovaná, například skrze legislativu. Já na existenci takových řešení nevěřím. Jsem naopak přesvědčen, že největší hybnou silou je každý z nás, každý jednotlivec. Věřím, že nejlepší řešení jsou ta vznikající odspodu z upřímné činnosti lidí, z jejich potřeb a zájmů. Tato platforma má pomoci zesilovat hlas každého jednotlivce a synchronizovat ho s potřebami ostatních. Řešení si můžeme vytvořit každý své, nečekejme, že nám řešení vytvoří někdo jiný.“

Pro zájemce o členství

Účast na fóru je otevřená všem zájemcům, z organizačních důvodů je ovšem nezbytné provést jednorázovou registraci. Následně Vám budou chodit pozvánky a průběžné informace na email.

Adresa zařízení

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
Pšov 1, Podbořany 441 01
Česká republika

Telefon: +420 607 832 874
Email: zastupce@vupsov.cz

Registrační formulář