Přidejte se k naší skupině a sledujte čerstvé novinky z našeho zařízení!

Informace pro rodiče

Naše snaha primárně postihuje posílení autority rodičů a obnovení přirozených mechanismů v rodině.

Intervence je důležitá v rodinách, kde běžné výchovné postupy z různých důvodů selhávají. V důsledku toho se klima v rodině častokrát výrazně zhoršuje, dítě nerespektuje rodiče, častokrát inklinuje k sociálně-patologickým jevům, dochází k propadům ve školním prospěchu.

Objednávky vyřizujte na telefonu (+420) 778 411 320. Objednat se můžete i pomocí online dotazníku →


Nápravu vzniklé situace většinou realizuje odborný pracovník skrze ambulantní péči. V rámci té jsou problémový jedinec, popřípadě celá jeho rodina, pravidelně zváni na terapeutické, psychologické a mediační pohovory, při kterých dochází k opětovnému nastartování základních pravidel a norem. Velký dúraz je kladen na udržení pozitivních emočních vztahů mezi členy rodiny. Rodina je podle potřeby průběžně sledována a je kontrolováno dodržování dohodnutých úkolů. Vysoká úspěšnost je zajištěna posílením přirozené autority rodiče, zároveň jsou však zohledňovány potřeby dětí.

V případě regresivního vývoje negativních projevů v rodině může být problémový jedinec na základě doporučení umístěn do stacionárního nebo pobytového oddělení. V rámci těchto programů dochází k reedukaci základních společensky vhodných vzorců chování a jedinec se učí sžít se systémem a řádem rodiny a společnosti.


Oddělení SVP

Zjistěte více informací o jednotlivých odděleních a o našich terénních službách.

Nabídka SVP

Podívejte se co můžeme v rámci našich služeb nabídnout právě vám.