Přidejte se k naší skupině a sledujte čerstvé novinky z našeho zařízení!

Informace pro OSPOD

Naším cílem je v rámci spolupráce podporovat autoritu a odbornost pedagogického zázemí škol, zlepšování atfmosféry v třídních kolektivech a přímé řešení výchovných problémů.

Středisko výchovné péče může v rámci kontraktů poskytovat terénní služby různého typu. Jejich podoba závisí na vzájemné dohodě s klientem. Zde uvádíme několik příkladů našich služeb:

  • Vzdělávací a osvětové projekty pro děti a dospělé
  • Přednášky pro žáky i pro pedagogy
  • Sociometrická šetření v žákovských kolektivech
  • Aktivní řešení šikany
  • Přímá práce s klienty v jejich rodinném prostředí
  • Přímá personální podpora v problémových třídách
  • Aktivní vstupování do škol v rámci napravování vzniklých potíží
  • Krizová personální intervence - zajištění bezpečí žákům a pedagogům v krizových situacích


Objednávky vyřizujte na telefonu (+420) 778 411 320. Objednat se můžete i pomocí online dotazníku →
Oddělení SVP

Zjistěte více informací o jednotlivých odděleních a o našich terénních službách.

Nabídka SVP

Podívejte se co můžeme v rámci našich služeb nabídnout právě vám.