Přidejte se k naší skupině a sledujte čerstvé novinky z našeho zařízení!

Středisko výchovné péčeOd roku 2014 je součástí našeho zařízení Středisko výchovné péče. To poskytuje široké veřejnosti komplexní preventivně výchovnou péči primárně zaměřenou na děti a mládež s poruchami chování. Sestává ze tří funkčních oddělení, a sice z oddělení ambulantního a stacionárního a oddělení pobytového. K provozu SVP je využívána samostatná, nově zrekonstruovaná budova. Vnitřní řád SVP si můžete stáhnout v sekci dokumenty.
Pro více informací a krizovou intervenci (celý týden 09:30 - 18:00 hod.) je připraven odborník na telefonu (+420) 778 411 320. Objednat se můžete i pomocí online dotazníku →
Čtěte o středisku výchovné péče

Ambulantní oddělení

Ambulantní oddělení poskytuje na základě smlouvy o spolupráci s rodinou poradenskou, terapeutickou a konzultační činnost v oblastech speciálně-pedagogických, etopedických, psychologických, sociálních a právních. Tyto služby jsou klientům SVP poskytovány zdarma. Klientovi může návštěvu ambulantního oddělení doporučit OSPOD, popř. soud. Zažádat o služby SVP však může i klient sám ze své vlastní vůle. Klienti jsou na konzultace nasmlouvány podle potřeby jednotlivým odborníkům – tj. psychologovi, etopedovi, sociálnímu pracovníkovi a dalším odborníkům.


Stacionární oddělení

Stacionární oddělení je určeno až pro 18 dětí. Do stacionárního oddělení mohou být děti umístěni na základě předešlé spolupráce s ambulantním oddělením. Podnět k umístění může vzejít jednak ze zájmu osob odpovědných za výchovu, ambulantního oddělení, nebo také na základě rozhodnutí pracovníků OSPOD nebo soudu. Stacionární oddělení spouští v předem stanovených termínech měsíční program, který obsahuje ve všední dny jak výuku podle individuálních vzdělávacích plánů, tak i výchovně terapeutickou činnost.


Pobytové oddělení

Pobytové oddělení je určeno pro děti do 18 let. Maximální kapacita činí 8 lůžek. Program se spouští v předem stanovených termínech v rozsahu zpravidla dvou měsíců. Pobytové oddělení zajišťuje vedle řádné výuky podle individuálních vzdělávacích plánů i rozsáhlou výchovně terapeutickou činnost. Pobytové oddělení je koncipováno pro realizaci intenzivních reedukačních programů.

Oddělení SVP

Zjistěte více informací o jednotlivých odděleních a o našich terénních službách.

Nabídka SVP

Podívejte se co můžeme v rámci našich služeb nabídnout právě vám.