Přidejte se k naší skupině a sledujte čerstvé novinky z našeho zařízení!

Employee Image

PhDr. Sáva Arabadžiev

Ředitel VÚ a ŠJ Pšov
Ve Výchovném ústavu v Pšově pracuji od roku 1988, kariéru v oblasti ústavní péče jsem započal v této době jako vychovatel. Od ledna 1997 jsem byl požádán o zastupování ředitelky a od roku 2002 působím ve funkci ředitele zařízení.

Pedagogické vzdělání jsem získal v oblasti speciálně pedagogických věd na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dokončil doktorským studiem v Praze. Do současné doby se vzdělávám v oblasti psychoterapie pod Pražskou vysokou školou Psychosociálních studií. Vzdělání jsem si rozšířil o akreditované vzdělání v oblasti mediace, pod asociací mediátorů ČR.

Jsem členem rady asociace náhradní výchovy.

Filosofie výchovy a mých přístupů vychází z mé životní filosofie. Ta je zaměřena na principu lidi nesoudit, nabízet pomoc lidem, kteří ji potřebují a chtějí přijmout a být dětem mužským vzorem. Vzhledem k dlouhodobému působení v tomto zařízení vycházím samozřejmě nejen ze své filosofie života, ale také z názorů, vnímání a prožívání stovek klientů, se kterými jsem se za svoji kariéru setkal. Vycházím z předpokladu rovnosti mezi lidmi a to mi přináší mnohé pedagogické úspěchy.

V současné době se primárně zabývám kvalitou pedagogického personálu, efektivitou našeho zařízení a potřebami klientů. Sekundární část mé práce je zaměřena na využití našich zkušeností v civilním sektoru.

Kontakt